REGULAMIN REZERWACJI

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2017.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem parkingu jest firma E-PARKING sp. z o.o.z siedzibą w 80-298 Gdańsk przy ul. Spadochroniarzy 17, o numerze NIP 584-276-24-63, REGON 367944923, zwana dalej: „E-Parking” lub „www.e-parking,net.pl”.

Dane kontaktowe parkingu: telefon 797 797 377, e-mail: biuro@e-parking.net.pl

Stroną dokonującą rezerwacji na stronie parkingu www.e-parking.net.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski – zwaną dalej „Klientem”

Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta na stronie „e-parking,net.pl” bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

Miejsca parkingowe dostępne w E-Parking nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.

Zamówienia poprzez stronę internetową www.e-parking,net.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

II. POTWIERDZENIE REZERWACJI

>Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnego numeru kontaktowego oraz danych osobowych podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

III. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

PayU (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE – Zapłata gótówką na parkingu E-Parking mieszczącym się pod adresem ul. Spadochroniarzy 17, 80-298 Gdańsk.

W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

IV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych i faktem iż rezerwacja blokuje możliwość skorzystania z usługi innym osobom to najpóźniejszy moment odstąpienia od umowy to maksymalnie 14 dni kalendarzowych przed terminem rezerwacji umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi E-Parking o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: E-PARKING sp. z o.o., ul. Spadachroniarzy 17, 80-298 Gdańsk lub biuro@e-parking.net.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy E-Parking zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym E-Parking została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.